ÁSZF, adatvédelmi tájékoztató

Webáruház általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: Ászf) a Sántha József Endre ev. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a https://www.medszerviz.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.medszerviz.hu) és annak aldomainjain történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

https://www.medszerviz.hu/article/1342

és letölthető az alábbi linkről:

Ászf Letöltés (PDF)

 

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Sántha József Endre ev

A szolgáltató székhelye, panaszügyintézési helye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 165

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 6284079

Adószáma: 46431761-2-27

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Elektronikus ügyfélszolgálat címe: santhazoltan@gmail.com

Weboldal címe: https://www.medszerviz.hu

Telefonszáma: +3622300809

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe: Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. fszt 1.

2. Alapvető rendelkezések:

   2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

   2.2. A jelen Szabályzat 2020. február 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosítás a már leadott rendelés vonatkozásában nem érinti a felek között létrejött szerződést. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

   2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

   2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

3. Regisztráció / Vásárlás

   3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Ászf, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

   3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

   3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

   4.1. A webáruházban megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

   4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

   4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióban szereplő termékek köréről, minden akció időtartama az akciós készletek végéig tekinthető, konkrét időbeni megkötés nélkül.

5. Rendelés menete

   5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

   5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja a kosárba helyezést követően is.

   5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket / termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” hivatkozására kattintva.

   5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, visszatérhet a kezdőlapra és tovább böngészve kiválaszthatja, kosárba helyezheti azokat is. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát a kosárban. A termék darabszáma a kosárban minden esetben módosítható/törölhető, amennyiben még sem kívánja megvásárolni a terméket a termék a kosárból törölhető. A kosár tartalmát a felhasználó minden esetben törölheti.

   5.5. Felhasználó a továbblépés előtt amennyiben rendelkezik vele megadhatja az egyéni kedvezményre jogosító kupon kódját, kiválasztja a számára elfogadható szállítási, igény szerinti többletszolgáltatásokat és fizetési módot, melyeket az alábbiakban részletezünk:

      5.5.1 Fizetési módok:

         5.5.1.1 Készpénz: Felhasználó átvételkor fizet készpénzben a termékért személyes átvételkor üzletünkben

         5.5.1.2 Utánvét: Felhasználó átvételkor fizet a termékért amikor szerződéses futárunk kiszállítja azt

         5.5.1.3 Előre utalás bankszámlára: Felhasználó az áru átvétele előtt fizet bankszámlánkra történő előre utalással, az árut ezt követően szállítjuk le

         5.5.1.4 Szolgáltató fenntartja a jogot annak szabályozására, hogy mely terméket a fenti felsorolt fizetési módok közül, melyek engedélyezésével értékesíti, ezt egyértelműen kommunikálja.

      5.5.2 Szállítási módok:

         5.5.2.1 Személyes átvétel üzletünkben: ebben az esetben a Felhasználó vállalja, hogy személyesen ellátogat üzletünkbe a megrendelt áru átvétele érdekében.

         5.5.2.2 Kiszállítás: ebben az esteben a megrendelt árut szerződéses futárszolgálatunk szállítja házhoz vagy postapontra, erre kizárólag Magyarország területén van lehetőség.

      5.5.3. Szállítási költség, szállítási információk:

         5.5.3.1. A www.medszerviz.hu csomagküldő webáruház. A megrendelt termékeket szerződéses futárszolgálat szolgáltatásával küldjük el. A mindenkori aktuális szállítás díjakat a webáruház megfelelő menüpontja tartalmazza.

         5.5.3.2. A megrendelés kiszállításának határideje 1-8 munkanap. Ha éppen a termék nincs készleten, a rendelés átfutási ideje néhány nappal hosszabb lehet, erről bővebben e-mail-ben vagy telefonon tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót. Néhány speciális esetben a rendelési idő több hét lehet (ez azonban nagyon ritka).
Amennyiben további kérdései merülnek fel a vásárlással, a fizetéssel, vagy a szállítással kapcsolatban, kérjük, forduljon a Szolgáltató munkatársaihoz, akik készséggel segítenek!

   5.6. Szolgáltató – felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

   5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza, elektronikus számla esetén pedig a felhasználó e-mail címére küldjük. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

   5.8. Felhasználó a megrendeléshez minden esetben el kell fogadja a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

   5.9. Felhasználó tovább lépést követően megadja a szerződéskötéshez szükséges adatait, melyeket az alábbiakban részletezünk:

      5.9.1 Számlázási név

      5.9.2 Számlázási cím

      5.9.3 Szükség esetén adószám

      5.9.4 Mobiltelefonszám

      5.9.5 Email cím

      5.9.6 Szállítási címzett neve

      5.9.7 Szállítási cím

      5.9.8 Bármely a szállítással, rendeléssel kapcsolatos közlendő megjegyzés

   5.10. Felhasználó tovább lépést követően áttekintheti a megadott adatok helyességét, amennyiben hibát észlel, visszatérhet a vásárlási folyamat elejére és ismételten megadhatja a szükséges adatokat, opciókat helyesen.

   5.11. Felhasználó minden esetben saját jogon dönthet, hogy kéri a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozást a megrendeléssel egy időben, amennyiben a Szolgáltató erre lehetőséget kínál.

   5.12. Az adatok megadását követően Felhasználó a megrendelés elküldésére szolgáló gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a Szolgáltató felé.

   5.13. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó megnyomja a „+,-” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Utólagos hiba felismerés esetén a Felhasználó email üzenet, telefonhívás formájában vagy személyesen kérheti a hibásan bevitt adatok javítását a Szolgáltató által.

   5.14. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap a Szolgáltatótól. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja és vagy megrendelése során, vagy az email fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, email szolgáltatója blokkolja a Szolgáltató által kiküldött emailek fogadását.

   5.15. A Felhasználó a Szolgáltató honlapján keresztül történt elektronikus rendeléssel, a „Megrendelés leadása” gomb megnyomásával fogadja el a jelen szerződés feltételeit. A rendelés ily módon történő leadásával egyidejűleg a felek között a jelen szerződés létrejön és a megrendelés teljesítésével szűnik meg. A feltételhez kötött megrendelést a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, az ily módon leadott megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek tekinti. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.

 

6. A megrendelés feldolgozása és teljesítés

   6.1. A megrendelések feldolgozása mindennap 17:00-ig történik. A 17:00 után leadott megrendeléseket a következő napon dolgozzuk fel. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.

   6.2. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. A tulajdonjog a vételár kifizetésével (banki utalásnál a Szolgáltató bankszámláján való jóváírásával) száll át a vevőre.

   6.3. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a terméket. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

   6.4. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

   6.5. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha:

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

   6.6. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

6.7. Létrejött szerződésnek azt tekintjük, ha mindkét fél teljesítette a vállalt kötelezettségeit, tehát a Szolgáltató leszállította a megrendelt terméket, amelyet a Felhasználó költség térítés ellenében át is vett. Minden más esetben a szerződés valamely fél cselekvése vagy nem cselekvése okán semmisnek tekintendő.

7. Elállás joga

   7.1. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

   7.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

   7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

   7.4. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

   7.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

   7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

   7.7. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabottan előleg fizetése ellenében szerzett be a Szolgáltató.

   7.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 7. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

   7.9. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

   7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

   7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül, ezt megteheti emailen és postai úton is.

   7.13. Fogyasztó akkor is betartja a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

   7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

   7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

   7.16. Fogyasztó kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért vonható felelősségre.

   7.17. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szolgáltatót nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

   7.18. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével vagy személyesen a boltba történő leadással juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

   7.19. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

   7.20. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

   7.21. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

   7.22. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

   7.23. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

   7.24. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

   7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

      7.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén jelezni. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt legegyszerűbben emailen az elállási nyilatkozat (PDF) megküldésével teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára vagy a kiállított számla sorszámára.

      7.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

      7.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

      7.25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

      7.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. Jótállás, szavatosság

8.1 Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

8.2 Kellékszavatosság

   A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Megrendelő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Határidőben érvényesített kellékszavatossági igény esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Szolgáltató által forgalmazott termékek jellegére tekintettel a Megrendelő az igényérvényesítésre rendelkezésre álló határidők lejárta előtt is elveszíti szavatossági jogait, ha a terméket nem a termékleírásban foglaltaknak megfelelő módon kezelte és tárolta és a termék hibájának oka bizonyíthatóan a helytelen kezelésből, tárolásból ered.

 

8.3. Termékszavatosság

   Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.4. Jótállás

8.4.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.4.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.4.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.4.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.4.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

8.4.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.4.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 10. pontban feltüntettettek alapján. 

9. Vegyes rendelkezések

   9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

   9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

   9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

   9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10 Panaszkezelés rendje

   10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti illetve a vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető.

    10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

   10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

   10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

   10.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

   A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

   10.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

   10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

   10.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

   10.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10.11. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

11. Szerzői jogok

   11.1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

   11.2. Tilos a www.medszerviz.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.medszerviz.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

   

12. Vonatkozó jogszabályok

   12.1. Magyarország Alaptörvénye

   12.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

   12.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

   12.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

   12.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

   12.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

   12.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet

Székesfehérvár, 2020. február 14.
Sántha József Endre ev.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Sántha József Endre ev (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u 165, adószám: 46431761-2-27, a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató) a www.medszerviz.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve vásárlók (a továbbiakban együttesen Felhasználó) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


 1. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Sántha József Endre ev

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u 165

Telefonszám: +36 22 300 809

Email cím: santhazoltan@gmail.com


 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Megrendelés

Megrendelés során az Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

    E-mail cím
    Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
    Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
    Telefonszám, ip cím


3.2 Regisztráció

A regisztráció a Felhasználó számára nem kötelező, de megkönnyíti a későbbiekben történő ismételt megrendeléseit. Ennek során a felhasználói fiók aktiválásához és a későbbi belépésekhez kötelezően a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:

   Felhasználónév    
   Jelszó


3.3 Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.


3.4 Sütik (Cookie-k)

A Weboldalon tett látogatás során, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által jóváhagyott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító fájl (ún. "cookie", magyarul "süti") kerül megküldésre és elhelyezésre a látogató elektronikus eszközén (számítógépén, okostelefonján, tabletjén) a böngésző programja által. A cookie által a látogató böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

A Weboldal ezen tartalom alapján kezeli a látogatónak a Weboldal használatával és a böngészési szokásaival kapcsolatos adatait, továbbá tárolja a munkamenete során megadott információkat.

A cookie-k használatát a látogató a Weboldalon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.
A cookie-k lehetnek "állandó" vagy "ideiglenes" típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, a cookie lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le, míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával - az adott munkamenet végével - automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

 

3.5 Az online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó beleegyezését követően a 2011. évi CXII. törvényben (A továbbiakban: Info. tv.) meghatározott módon, az Átvételi ponton történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a számlán rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a Felhasználó tulajdonjogához fűződő érdekének mindenkori megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.


4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1 Az adatkezelésre a Weboldal ÁSZF, adatvédelmi tájékoztató menüjében található tartalmak alapján kerül sor. A Felhasználó önkéntesen és kifejezetten vállalja, hogy elolvassa és értelmezi a Weboldalon közzétett Adatkezelési szabályzatot és a kapcsolódó ÁSZF-et, melyek mindenkor hatályos változatát a megrendelésekor jóváhagyólag el is fogad. Ezen nyilatkozat szerint a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Info. tv. 5.§ (1) bek. a) pontja és a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a 2001. évi CVIII. törvény alapján. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. (A vonatkozó törvények a dokumentum alján található linkekre kattintva egységes szerkezetükben is megtekinthetők.)

4.2 Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások Felhasználó részére történő biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten és kizárólag következők miatt használja:
    - a megrendelés teljesítése
    - a megrendelt termék(ek) házhoz szállítása
    - a számlázás lebonyolítása
    - a kapcsolattartás
    - az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása.

4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme.

4.4 A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja és nem is használhatja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, írásos és kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5 A Szolgáltató a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail fiókba történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet a Szolgáltató részére megadta.


5 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1 A Weboldalon történő megrendelés, illetve regisztráció során a kötelezően megadandó személyes, valamint a nem kötelezően megadandó egyéb adatok kezelése a megrendeléssel vagy a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlését mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató bármikor kezdeményezheti az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetekben és módon.

5.2 A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítését.


 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1 Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére át nem adják.

6.2 A Weboldal alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése céljára Szolgáltató harmadik félként adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó cégek, könyvelő) vesz igénybe, de azok bizalmas adatkezeléséért is teljes jogú felelősséget vállal.

Az adatfeldolgozók felsorolása:

Webtárhely szolgáltató: Onlinex Solutions Kft. 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. fszt. 1

Futárszolgálati tevékenység: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 

6.3 A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli.


 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

7.1 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó és a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2 A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3 A Felhasználó minden, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat és jogait az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségeken gyakorolhatja a következők szerint: Szolgáltató székhelye (személyes ügyintézés esetén), levelezési címe, email címe.

7.4 A Felhasználó bármikor jogosult az általa helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Regisztrációt követően a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti a személyes adatait, egyéb esetben a Felhasználó írásos kérelmének a Szolgáltató tesz eleget. Amennyiben a Felhasználó törlési kérelmet nyújt be a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, így azok helyreállíthatatlanul megsemmisülnek. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, ezért azokat az adatokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5 A Szolgáltatónak a helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót és mindazokat értesítenie kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

7.6 Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét a 7.4 pontban meghatározott határidőre nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.7 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a Felhasználó kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

7.8 A Felhasználó az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
   (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 - Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.9 Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásának igénybevételéhez a regisztráció során véletlenül vagy szándékosan harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 Minden olyan esetben, ha a Felhasználó által szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, arról a Felhasználót előzetesen, írásban tájékoztatja és ehhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2 A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Szolgáltató minden olyan harmadik felet felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

8.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot a Weboldalán a Felhasználó előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy az ő felelőssége a Szolgáltató honlapján az Info menüpont alatt közzétett, mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzat megismerése és értelmezése, különösképpen egy megrendelés leadása előtt.


Székesfehérvár, 2018. május 25.A KAPCSOLÓDÓ, HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MEGTEKINTÉSE

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2001. évi CVIII. törvény<